Populair: belastingvrije schenking van €100.000 voor de eigen woning!

18 juli 2014

In het eerste halfjaar van 2014 is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastingvrij €100.000 te schenken. Deze vrijstelling voor de schenkbelasting geldt nog tot en met 31 december 2014. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling geldt dat de schenking gebruikt dient te worden voor: de aankoop van een woning, aflossing op de hypotheekschuld, de verbouwing van de woning of aflossing van de restschuld van een verkochte woning.

Deze tijdelijke regeling geldt ook voor derden en bovendien wordt er geen leeftijdsgrens gehanteerd.

Indien u interesse heeft in deze schenking dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

- Tijdelijke vrijstelling: de schenking dient nog dit jaar plaats te vinden. Het is dus niet mogelijk om de schenking over meerdere jaren te spreiden. Verder dienen de ontvangen gelden ook nog dit jaar te worden besteed. Alleen indien de schenking gebruikt wordt voor een verbouwing, moet de schenking uiterlijk in 2016 besteed zijn en verder dient bij een woning in aanbouw de begiftigde daar uiterlijk in 2017 in te gaan wonen.

- Eerdere schenkingen: indien een kind al eerder gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, moet dit eerder geschonken bedrag van de nieuwe vrijstelling worden afgetrokken. Indien dit jaar al het jaarlijks vrijgestelde bedrag is geschonken, dient dit bedrag in mindering te worden gebracht op de verhoogde vrijstelling.

- Pas op voor boete-rente: sommige hypotheekverstrekkers heffen een boete-rente als versneld wordt afgelost. Vraag bij uw hypotheekverstrekker naar de voorwaarden bij extra aflossen.

- Hypotheekrente-aftrek: als de schenking wordt benut om de hypotheek af te lossen, kan hierna minder hypotheekrente worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting.

- Notariële akte: het is niet verplicht om deze schenking in een notariële akte vast te leggen. Sommige hypotheekverstrekkers eisen echter wel een notariële akte om boetevrij te kunnen aflossen. Verder heeft een notariële akte als voordeel dat de zogenaamde 'uitsluitingsclausule' kan worden opgenomen, om te voorkomen dat de begiftigde het geschonken bedrag moet delen met zijn/haar ex bij echtscheiding.

- Aangifte belastingdienst: om in aanmerking te komen voor de vrijstelling dient men aangifte te doen bij de belastingdienst. Deze aangifte dient vóór 1 maart 2015 te worden ingediend.

Indien u vragen heeft over deze belastingvrije schenking kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Ook is het mogelijk om een en ander nader toe te lichten in een adviesgesprek.