Opnieuw meer levenstestamenten geregistreerd

14 januari 2015

Nog nooit werden er in een kwartaal zoveel levenstestamenten geregistreerd als in het vierde kwartaal van 2014. Uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat er in die periode 14.213 levenstestamenten werden geregistreerd. Alleen al in december van het afgelopen jaar registreerden 6.075 mensen een levenstestament.

In een levenstestament (ook wel "algehele notariële volmacht" genaamd) leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Steeds meer mensen weten de weg naar de notaris te vinden om hun levenstestament te laten opmaken. Het levenstestament biedt de mogelijkheid om de regie te houden over het leven, ook als iemand zelf niet meer in staat is te handelen vanwege ziekte of als gevolg van een ongeval. In een levenstestament geeft iemand een volmacht aan een persoon in wie hij of zij het volste vertrouwen heeft. Deze vertrouwenspersoon mag in zijn of haar naam bepaalde financiële handelingen verrichten, bijvoorbeeld het regelen van bankzaken en het doen van belastingaangifte. Daarnaast kan in het levenstestament worden vastgelegd wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Zoals wel of niet behandelen bij ziekte en wensen ten aanzien van het levenseinde.

Indien u vragen heeft over het levenstestament kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers. Ook is het mogelijk om een en ander nader toe te lichten in een adviesgesprek.

Bron: notarisnet (KNB)