Flex BV

22 april 2013

Per 1 oktober 2012 is de nieuwe wettelijke regeling een feit en kunt u makkelijker een BV oprichten!
  • De meest in het oog springende vernieuwingen zijn:
  • afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000,-
  • afschaffing van de bankverklaring bij volstorting in geld
  • afschaffing accountantsverklaring bij volstorting anders dan in geld
  • afschaffing verklaring non-verzet bij kapitaalsvermindering
  • mogelijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven
  • goedkeuring van bestuur nodig bij uitkering dividend
  • (vergroting aansprakelijkheid bestuur)

Ons kantoor biedt u de mogelijkheid om uw huidige statuten te beoordelen en na te gaan of uw BV voldoet aan de nieuwe wetgeving.

Neem daartoe vrijblijvend contact op met een van onze specialisten en vraag naar de "statutenscan".