Stichtingen en verenigingen

Voor alle informatie en oprichtingen betreffende verenigingen en stichtingen kunt u terecht bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen.

Specialisten in dit rechtsgebied

Dsc 5889 thumb Dsc 591757 thumb Dsc 5932 thumb

Direct contact opnemen

De Vereniging

Een vereniging kan door tenminste twee personen worden opgericht door een mondelinge of schriftelijke afspraak of bij notariële akte. Een vereniging heeft, in tegenstelling tot de stichting, leden. De hoogste macht komt binnen een vereniging toe aan de algemene ledenvergadering. De vereniging kent statuten waarin de basisregels van de vereniging zijn vastgelegd, zoals de wijze van het benoemen van bestuurders, het doel van de vereniging, enzovoorts.

Hiernaast kan de vereniging nog één of meerdere reglementen hebben, waarin nadere punten van meer huishoudelijke aard geregeld worden. De vereniging kent minimaal een algemene ledenvergadering en een bestuur. Behalve uit contributies kan de vereniging vermogen verwerven door schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Zijn de statuten van de vereniging niet opgenomen in een notariële akte dan spreekt men van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Naast het feit dat zo'n vereniging geen registergoederen kan verkrijgen, is het grootste nadeel het feit dat de bestuurders naast de vereniging met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Wanneer een vereniging wordt opgericht bij notariële akte of later de statuten notariëel laat vastleggen, spreekt men van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De hiervoor geschetste nadelen zijn bij deze vereniging niet aanwezig. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid dient te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor derden is het daardoor duidelijk wie de bestuurders zijn en hoe de statuten luiden.

De Stichting

De stichting kan door één persoon worden opgericht. De stichting kent geen leden en kan - in afwijking van de vereniging - uitsluitend bij notariële akte of bij testament worden opgericht. De stichting kent minimaal een bestuur, maar kent geen algemene ledenvergadering, dit vanwege gemeld ledenverbod. Ook de stichting kan door schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen vermogen verwerven.

De stichting mag niet ten doel hebben het doen van uitkeringen aan haar oprichters of bestuurders. De bestuurders zijn niet aansprakelijk, net zoals bij de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Ook bij de stichting geldt hetgeen is beschreven bij de vereniging omtrent de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.