Registergoederen en hypotheken

De notaris is van oudsher dé deskundige op het gebied van registergoederen. De eigendom van een huis kan niet zonder tussenkomst van de notaris worden overgedragen.

Specialisten in dit rechtsgebied

Bb8cd44e thumb Missing Dsc 6268 thumb Missing Missing Els thumb Grijsvlak thumb Missing Missing thumb

Direct contact opnemen

De notaris maakt de leveringsakte en de hypotheekakte. Daarna zorgt de notaris voor de inschrijving van deze akten in de openbare registers (Kadaster) en voor de financiële afwikkeling.

In de regel wijst de koper de notaris aan, maar bijvoorbeeld bij (nieuwbouw) projecten wordt vaak één specifieke notaris voor alle leveringen in het betreffende project aangewezen.

Koopcontract

De notaris kan tegen een vergoeding tevens zorg dragen voor de vastlegging van de tussen verkoper en koper gemaakte afspraken (het "voorlopig" koopcontract). 

Juridische en financiële afwikkeling

De notaris zorgt ervoor dat de hele transactie naar behoren verloopt en dat u zekerheid heeft omtrent uw aan- of verkoop.

Dat de koper ook daadwerkelijk eigenaar wordt van de register- goederen én de verkoper het hem toekomende (de koopsom) ontvangt zijn de belangrijkste wettelijke taken voor het inschakelen van de notaris. Schakel de notaris zo tijdig mogelijk in om u zo goed mogelijk te laten adviseren.

Speciale deskundigheid

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen heeft - naast de particuliere woningmarkt - tevens een belangrijke positie opgebouwd met betrekking tot de commerciële vastgoedmarkt en bijzonder veel expertise op het gebied van veilingen en appartementensplitsingen, zowel voor beleggers als voor particulieren.

Speciale deskundigheid is aanwezig op het gebied van omzet- (BTW) en overdrachtsbelasting.

Daarnaast heeft Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen een aparte afdeling voor het opzetten en snel afwikkelen van nieuwbouwprojecten of van andere projectmatige registergoederen.

Met betrekking tot alle aspecten aangaande registergoederen, denk aan:

  • koop, verkoop en overdracht registergoederen
  • vestiging hypotheek, erfpacht, opstal
  • splitsing in appartementsrechten
  • advies over BTW en overdrachtsbelasting
  • aanneming van werk en projectontwikkeling
  • huurrecht en burenrecht
  • veilingen

 zijn Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen u graag van dienst. De sectie werkt preventief en probleemoplossend, zowel voor ondernemingen als voor particulieren.