Personen- en familierecht

Bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen kunt u terecht voor alle mogelijke vormen van het personen- en familierecht.

Specialisten in dit rechtsgebied

Dsc 5889 thumb Dsc 591757 thumb Cba8ad09 thumb Dsc 5932 thumb Missing Missing

Direct contact opnemen

De notaris en rechtszekerheid

Onderwerpen als samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap, scheiden en ook overlijden hebben naast emotionele ook tal van juridische en financiële gevolgen.

Er zijn een aantal werkzaamheden die vanwege de rechtszekerheid of vanwege zijn specifieke deskundigheid door de notaris worden verricht.

Samenlevingsvormen worden bijvoorbeeld vastgelegd in een notariële samenlevingsovereenkomst, een akte van huwelijkse voorwaarden of een akte van partnerschapsvoorwaarden.

Hierin kan worden geregeld hoe men moet omgaan met kosten van de huishouding, premiesplitsing, partnerpensioen, ondernemersvermogen, erfbelasting en andere (fiscale) redenen.

Tevens verzorgt de notaris het opstellen van (levens)testamenten en verklaringen van erfrecht, het afwikkelen van nalatenschappen, het vastleggen van schenkingen, het doen van aangiften erf- en/of schenkbelasting.

Ook aan bod komen de problematiek van adoptie, bewind, curatele, voogdij en het tot stand brengen van verdelingen, zowel na overlijden als bij echtscheiding, en bij beëindiging samenwoning. 

Algemene volmacht / Levenstestament

Het tijdig inschakelen van een notaris en het door hem laten opstellen van een "algemene volmacht" ofwel "levenstestament" kan een hoop problemen voorkomen bij langdurige of chronische ziekten, afwezigheid, coma of als een persoon juridisch niet meer zelf kan handelen.