Ondernemingsrecht

Bent u van plan een onderneming te starten of wilt u advies over de juiste rechtsvorm voor uw onderneming of over tal van andere zaken die met ondernemen en ondernemingsrecht te maken hebben?

Specialisten in dit rechtsgebied

Bb8cd44e thumb Dsc 5889 thumb Dsc 591757 thumb Dsc 5932 thumb Missing

Direct contact opnemen

Dan bent u bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen aan het juiste adres.

Bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen wordt in nauwe samenwerking met andere disciplines een optimale dienstverlening nagestreefd.

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen begeleidt en adviseert haar cliënten in het kader van:

  • oprichtingen, statutenwijzigingen,
  • fusies en juridische splitsingen van rechtspersonen
  • opstellen van contracten voor maatschappen en v.o.f.
  • aandelenoverdrachten en certificering van aandelen
  • bedrijfsoverdrachten, overnames en interne reorganisaties
  • het opzetten van een joint-venture
  • het opstellen van algemene voorwaarden
  • de opvolging in een familiebedrijf

Rechtsvormen en aansprakelijkheid

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen.

De organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en de

organisatievormen met rechtspersoonlijkheid, genaamd: rechtspersonen.

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid (eenmanszaak, v.o.f., maatschap, commanditaire vennootschap) is de ondernemer ook met zijn privé-vermogen aansprakelijk. Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat.

Het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden kan een oplossing bieden.

Organisatievormen met rechtspersoonlijkheid zijn: de besloten- en naamloze vennootschap, stichting, formele vereniging, coöperatie en dienen te worden opgericht bij notariële akte.

Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten. Dat betekent dat, als via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien.

Met andere woorden: voor elke juridische kwestie, alsmede advies en begeleiding op ondernemingsgebied, kunt u bij deze sectie terecht.