Veilingen

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen verzorgt eveneens de veilingen van onroerend goed.

Voorafgaand aan de executieveiling kunt u een schriftelijke bieding doen bij de notaris middels dit biedingformulier.

Het bod dat u doet is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Dit bod heeft alleen betrekking op de onderhandse executie van het pand, en is geen bod voor een koop op een openbare veiling. Als het bod wordt geaccepteerd, dan wordt de koop vastgelegd in een schriftelijke koopovereenkomst. Als niet uiterlijk op de achtste dag voor de veiling de getekende koopovereenkomst is ingediend bij de Rechtbank, dan vervalt uw bod. Bent u een consument en is het pand een woning, dan heeft u na ondertekening van de koopovereenkomst nog 3 dagen bedenktijd, gedurende welke termijn u de koopovereenkomst mag ontbinden. De koopovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Deze kan besluiten om de koopovereenkomst al dan niet goed te keuren. Het is ook mogelijk dat er nog een hoger bod wordt uitgebracht. Een (consumenten-) koper dient er rekening mee te houden op eerste verzoek van de notaris de koopovereenkomst te tekenen.

 

Voor een consumentenkoper is het altijd raadzaam om met een van de medewerkers van ons kantoor contact op te nemen voordat een bieding wordt uitgebracht!

 

Dit formulier moet uiterlijk de 15e dag voor de dag van veiling op het notariskantoor zijn afgeleverd. Let op: een kopie van uw geldig legitimatiebewijs (bladzijde met naam en foto) dient te worden bijgevoegd!


verklaart hierbij, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, een onherroepelijk en onvoorwaardelijk bod te doen van:


Ondergetekende verplicht zich om na acceptatie van voormeld bod een koopovereenkomst te ondertekenen waarop de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden van toepassing zijn, en voorts onder de in geval van executie gebruikelijke bepalingen en bedingen. Onder